Splošni pogoji

1. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica
Na dogodek, ki ga organizira spletin.net d.o.o., Prekorje 49, 3211 Škofja vas (v nadaljevanju spletin.net) se obiskovalci spletne strani prijavijo z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki se nahaja na strani http://spletin.net/seminar.

Podatki na prijavnici
Ob vsaki izpolnitvi prijavnice je potrebno vnesti naslednje podatke: ime in priimek, e-naslov, telefon in naslov.

Plačilo kotizacije
Plačilo kotizacije se mora izvesti pred nastopom dogodka. Datum plačila, cena in ostali plačilni pogoji so navedeni na predračunu, ki ga spletin.net pošlje na e-naslov prijavitelja na seminar. Ta predračun upošteva tudi vse morebitne popuste na izpisano višino kotizacije, ki jih spletin.net prizna prijavitelju.

Spletin.net bo v 7 dneh po opravljenem dogodku izstavil račun na naslov, ki je naveden na prijavnici.

2. Odpoved prijave in stroški odpovedi

Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov podjetje@spletin.net. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Prijavitelj na dogodek ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku, na katerega se je prijavil.

Stroški odpovedi so naslednji:
– do 2 delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek,

– na dan dogodka do 11:15 0% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek z osebno odpovedjo (prisotnost na seminarju),

– 1 delovni dan in manj dni pred dogodkom 30% cene kotizacije za pisno odpoved, če jo spletin.net prejme najkasneje na dan dogodka do 9. ure.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije sta 2 delovna dneva pred dnevom na katerega poteka dogodek.

3. Odpoved dogodka s strani spletin.net

Spletin.net si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije dogodka ter do odpovedi posameznega dogodka. Spletin.net je obvezan pravočasno obvestiti vse prijavljene udežence o morebitnih spremembah.

4. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno. Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznico in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena tako rednim kot izrednim dodiplomskim študentom.

5. Varovanje osebnih podatkov

Spletin.net zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev spletin.net d.o.o. – spletin.net, Prekorje 49, 3211 Škofja vas, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da spletin.net trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev spletin.net d.o.o., Prekorje 49, 3211 Škofja vas.

Osebe, navedene na prijavnici, imajo popolno pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da spletin.net kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na spletni strani http://spletin.net/seminar, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi spletin.net d.o.o., Prekorje 49, 3211 Škofja vas.

Spletin.net je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev spletin.net, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije spletin.net.

Splošni pogoji veljajo od 1. decembra 2010.

spletin.net d.o.o., Prekorje 49, 3211 Škofja vas

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top